Vecticum

Tvarkų ir įsakymų valdymas

VECTICUM sistemoje jūsų tvarkos ir kiti norminiai dokumentai bus suderinti ir saugomi patikimai, o jų valdymo procesas automatizuotas, patogus, pareikalaujantis mažiausių laiko sąnaudų, suteikiant Jums daugiau laiko susitelkti ties tuo, kas iš tikrųjų yra svarbu.

 

Kodėl verta naudotis įsakymų ir tvarkų sprendimu?

 • Aiškus įmonės tvarkų registras vienoje vietoje
 • Galiojančio dokumento pasiekiamumas iš bet kur ir bet kada
 • Tvarkų versijavimas, atsekamumas ir išliekamumas
 • Laiko ir popieriaus taupymas
 • Automatizuotas tvarkų patvirtinimo ir darbuotojų supažindinimo su dokumentu procesas
 • Tvarkų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu ,,eiDAS“ reikalavimus
 • Galimybė sukurti automatinį priminimą
 • Galimybė darbuotojus sistemoje suskirstyti į ne organizacinės struktūros grupes
 • Automatinis tvarkų ir įsakymų priskyrimas pagal sudarytas darbuotojų grupes
 • Automatizuotai užtikrintas atitikimas BDAR keliamiems reikalavimams
 • Jokių greitaveikos problemų, nepriklausomai nuo duomenų kiekio sistemoje
 • Prieinamumas prie sistemos iš mobilaus telefono

 

Įsakymų ir tvarkų istorija bei atnaujinimai

Šis VECTICUM sprendimas užtikrina informacijos išliekamumą, vienoje vietoje saugo visas tvarkų  versijas, leidžia lengvai surasti norimą informaciją, o esant poreikiui analizuoti duomenis.

Skaitmeninis patvirtinimas

Jeigu Jums atsibodo dokumentus vizuoti ranka, galite tradicinį pasirašymo būdą be vargo pakeisi elektroniniu. Pagal Europos Sąjungos elektroninių parašų direktyvą elektroninis parašas yra suprantamas plačiąja prasme ir elektroniniu parašu laikoma, pavyzdžiui, elektroniniame dokumente užrašytas vardas ar pavardė. VECTICUM sistemos funkcionalumas suteikia Jums galimybę įdiegti elektroninio patvirtinimo funkciją. Ši funkcija įmonės viduje pakeičia popierinį parašą.

Darbuotojų supažindinimas su įmonės tvarkomis

VECTICUM funkcionalumas leidžia įmonei turėti skaitmenizuotą procesą, efektyviai užtikrinantį privalomą darbuotojų supažindinimą su įmonės tvarkomis ir kitais norminiais dokumentais. Tai Jums ne tik sutaupys laiko supažindinimo proceso administravimui ir leis analizuoti esamą situaciją, bet ir užtikrins veiksmų skaidrumą bei atsekamumą. Sistema automatiškai praneš apie dokumentų pakeitimus konkrečioms darbuotojų grupėms, kurios turi privalomai su naujais pakeitimais susipažinti ir savo susipažinimą patvirtinti el. būdu. Tai užkerta kelią konfliktams, jei vėliau darbuotojas pareiškia, kad niekada nežinojo apie tam tikrą tvarką arba nurodymą.

Kvalifikuotas elektroninis parašas

VECTICUM sistema bendradarbiaudama su ,,Dokobit“, suteikia galimybę Tvarką ar Įsakymą pasirašyti saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris atitinka ,,eiDAS“ keliamus reikalavimus. Elektroniniis parašas nėra nupiešta parašo imitacija ant dokumento. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra tokia pat, kaip ir ranka pasirašyto parašo, visi el. parašai sukuriami, naudojant saugias el. tapatybės priemones, ir atitinka griežčiausius reikalavimus pagal ES „eIDAS“ reglamentą. Reikalavimai kvalifikuotam elektroniniam parašui yra vienodi visose ES šalyse. Reikalavimų kvalifikuotam elektroniniam parašui tenkinimą prižiūri ir garantuoja valstybė.

Darbuotojų grupės

Kiekvienai tvarkai ar įsakymui, kurių turi laikytis atskiri darbuotojai, galite priskirti skirtingas darbuotojų pareigybes, o sistemoje visas įmonės pareigybes galite sugrupuoti į jums reikalingas grupes, nepriklausomai nuo pareigybės užimamos vietos organizacinėje struktūroje. Tokiu būdu darbuotojas visada  automatiškai gaus ir matys visas tvarkas, įsakymus ar kitus norminius dokumentus, kurie yra priskirti pagal jo atliekamą darbą įmonėje. VECTICUM informuoja darbuotojus apie tvarkų ir įsakymų pakeitimus ne tik pačioje sistemoje, bet ir gali automatiškai išsiuntinėti pranešimus į darbuotojų el. paštą ar jų telefoną.

 

Užsakymas

Jei norite užsakyti šį sprendimą, užpildykite žemiau esančią kontaktų formą: suveskite formoje nurodomus duomenis ir sužymėkite dominančias sritis. Su Jumis susisieks mūsų atstovas ir padės išspręsti visus kilusius klausimus dėl produkto demonstracinės versijos diegimo ir naudojimo.

Užsakykite produkto demonstraciją
Susisiekite su mumis dėl individualios produkto demonstracijos.