Vecticum

Darbo laiko
apskaita

Darbo laiko
apskaita

Darbo laiko
apskaita

 

Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių valdymo funkcijos:

 • Standartiškai vienam darbuotojui galima priskirti tik vieną darbo sutartį ir vieną grafiką;
 • Dviejų tipų darbuotojų darbo grafiko ruošiniai: savaitiniai arba slenkantys;
 • Galimybė suskirstyti darbuotojus į grupes nurodant tos grupės vadovą ir žmones atsakingus už darbo laiko apskaitą;
 • Galimybė priskirti vieną iš ruošinių darbuotojui, nurodant jo įsigaliojimo datą;
 • Automatinis darbo grafiko užpildymas pagal priskirtą šabloną 1 mėn.;
 • Darbo laiko ir poilsio laiko režimas tikrinimas pagal pagrindinius darbo kodekse nustatytus maksimaliojo darbo laiko reikalavimus:
  1. Negali būti dirbama daugiau kaip 6 dienas per 7 paeiliui einančias dienas.
  2. Per 7 paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip 8 val. viršvalandžių, su darbuotojo rašytiniu sutikimu – iki 12 val. viršvalandžių per savaitę.
  3. Kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip 11 valandų iš eilės,
  4. 7 paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent 35 valandų nepertraukiamojo poilsio laikas.
  5. Jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip 12 valandų, bet ne daugiau kaip 24 valandos, nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas negali būti mažesnis negu 24 valandos;
  6. Jeigu budėjimas trunka 24 valandas, poilsio laikas trunka ne mažiau kaip 24 valandas.
 • Galimybė vadovui ir/ ar atsakingam už darbo laiko apskaitą koreguoti jo grupės darbuotojui paruoštą grafiką ir jį paskelbti;
 • Darbuotojai savo paskyros kortelėje ,,Grafikai“ gali susipažinti su savo darbo grafiku. Prie paskelbto darbo grafiko yra nurodyta jo paskelbimo data;
 • Galimybė vadovui ir/ ar atsakingam už darbo laiko apskaitą fiksuoti darbo laiko nukrypimus (faktines darbo valandas);
 • Grafike informacija atvaizduojama realiuoju laiku. Visi patvirtinti nebuvimai (ligos, atostogos, komandiruotės) taip pat atvaizduojami grafike realiuoju laiku. Jeigu nebuvimas darbe atsirado po darbo grafiko paskelbimo, tai nebuvo darbe įrašas pakoreguos grafiką (ištrins tų dienų darbo val. įrašus). Visi nebuvimai darbe grafike atvaizduojami kaip pilna darbo diena, standartiškai į tabelį perkeliama pilnos nebuvimo dienos informacija;
 • Faktiškai išdirbto laiko fiksavimas;
 • Galimybė pačiam darbuotojui užfiksuoti faktiškai išdirbtą darbo laiką;
 • Tabelių spausdinimas į Excel pagal faktiškai išdirbtą darbo laiką;
 • Excel ataskaitos:
  1. Tabelio ataskaita. Konkretaus žmogaus arba konkrečios komandos (max iki 100 žmonių);
  2. Suminės darbo laiko apskaitos ataskaita;
  3. Nebuvimų darbe ataskaita;

Papildomai galimos funkcijos už papildomą mokestį:

 • Darbo laiko apskaitymas pagal projektus;
 • Sudaryto darbo grafiko supažindinimo/ patvirtinimo procesas;
 • Faktinio darbo laiko atžymėjimo patvirtinimo procesas;

 

Užsakymas

Jei norite užsakyti šį sprendimą, užpildykite žemiau esančią kontaktų formą: suveskite formoje nurodomus duomenis ir sužymėkite dominančias sritis. Su Jumis susisieks mūsų atstovas ir padės išspręsti visus kilusius klausimus dėl produkto demonstracinės versijos diegimo ir naudojimo.

Užsakykite produkto demonstraciją
Susisiekite su mumis dėl individualios produkto demonstracijos.