Vecticum

Veiklos vertinimas

Supaprastinkite savo veiklos vertinimo procesą!

VECTICUM sistemoje darbuotojų veiklos vertinimas vyks organizuotai, sklandžiai, skaidriai ir aiškiai. Sistema 100% užtikrina, kad būtų laikomasi proceso, patį procesą supaprastina ir automatizuoja, o įmonės Vadovams ir Personalo valdymo specialistams pateikia apibendrintą informaciją bei leidžia ją analizuoti įvairiais pjūviais.

Kodėl verta naudotis veiklos vertinimo  sprendimu?

- Aiškus ir skaidrus veiklos vertinimo procesas
- Įmonės darbuotojų veiklos vertinimo duomenys vienoje vietoje
- Ankstesnių veiklos vertinimo duomenų saugojimas
- Skirtingi veiklos vertinimo periodai (pasibaigusio periodo įvertinimas, naujo periodo tikslų suderinimas)
- Galimybė susikurti norimą veiklos vertinimo periodiškumą
- Galimybė pradėti procesą iš organizacijos ,,apačios“ arba ,,viršaus“
- 100% visų įtrauktų asmenų dalyvavimas
- Galimybė derinimo eigoje rašyti komentarus
- Galimybė skirti įmonės, skyriaus ir individualius tikslus
- Galimybė susieti tikslus su KPI
- Galimybė vertinti darbuotojo kompetencijas
- Galimybė suplanuoti darbuotojo augimo planą
- Galimybė pamatyti ir analizuoti darbuotojų lūkesčius
- Galimybė eksportuoti norimus duomenis ir juos analizuoti bet kokiais pageidaujamais pjūviais
- Aiškus komunikavimo principas, galimybė darbuotojui išreikšti savo nuomonę
- Automatizuotos derinimo ir tvirtinimo sekos

Veiklos vertinimo sprendimo funkcijos:

 • Veiklos vertinimo kortelės, sudarytos iš tikslų, kompetencijų vertinimo;  
 • Tikslų ir kompetencijų sąrašas;
 • Galimybė sukurti šablonus, kuriuos sudaro tikslų ir kompetencijų rinkinys;
 • Tikslų ir kompetencijų  šablono priskyrimas darbuotojui ir galimybė darbuotojui sukurti papildomus tikslus, kurių nėra šablone; 
 • Galimybė kiekvienam tikslui priskirti skirtingą kiekį potikslių (galimybė kaskaduoti tikslą);
 • Galimybė kiekvienam tikslui ar kompetencijai priskirti atskirą dokumentą, kuriame bus aprašyta papildoma informacija;
 • Veiklos vertinimo standartinis procesas(workflow):
  1. Personalas sukuria veiklos vertinimo šablonus;
  2. Tiesioginis vadovas parenka tinkamą šabloną darbuotojui;
  3. Tiesioginis vadovas gauna sistemos užduotį užpildyti tikslų kortelę darbuotojui; 
  4. Darbuotojas gauna užduotį patvirtinti sukurtą tikslų kortelę;
  5. Atėjus vertinimo laikui Tiesioginis vadovas pradeda vertinimą ir užpildęs įvertinimo reikšmes išsiunčia užduotį darbuotojui;
  6. Darbuotojas gauna užduotį patvirtinti veiklos vertinimą;
  7. Punktai c,d,e,f gali būti sukeisti vietomis.
 • Galima tikslų ir kompetencijų skaičiavimo logika:
  1. Pagal procentus (renkantis šitą variantą sprendimo diegimo kaina gali keistis priklausomai nuo norimos skaičiavimo logikos ar pageidaujamų validatorių);
  2. Pagal reikšmes (pasiekta, nepasiekta, viršyta);
  3. Pagal penkiabalę skalę;
  4. Pagal taškus;
  5. Numatoma, kad Tikslų ir Kompetencijų vertinimo skaičiavimo logika yra vienoda.
 • Gautų veiklos vertinimo tikslų komentavimo funkcija;  
 • Tikslų pažangos fiksavimas ir darbuotojo visų tikslų ir kompetencijų apibendrintas vertinimas;
 • Veiklos vertinimų duomenų bazė;
 • Veiklos vertinimų paieška, filtravimas, peržiūra.
 • Metaduomenų eksportavimas į Excel.
 • Standartinės ataskaitos Personalo skyriui apie darbuotojų veiklos vertinimą:
 • Veiklos vertinimai: Darbuotojas, veiklos vertinimo pavadinimas, sukūrimo data, Tiesioginis vadovas, departamentas, Bendras veiklos vertinimo rezultatas %, tikslų maksimaliai galimas balų skaičius, tikslų surinktas balų skaičius, tikslų įvykdymo %, kompetencijų maksimaliai galimas balų skaičius, kompetencijų surinktas balų skaičius, kompetencijų įvykdymo %, veiklos vertinimo statusas;
 • Tikslai & kompetencijos: Darbuotojas, veiklos vertinimo pavadinimas, sukūrimo data, Tikslo ar Kompetencijos kategorija, Darbuotojas, Tiesioginis vadovas, Tikslas ar Kompetencija, maksimaliai galimas balų skaičius, surinktas balų skaičius; ID;
 • Subtikslai: Darbuotojas, Subtikslas, Paaiškinimas, maksimaliai galimas balų skaičius, surinktas balų skaičius; ID, Parent ID;

Supaprastinta veiklos vertinimo eiga

Veiklos vertinimo proceso metu reikia užtikrinti, kad didelis darbuotojų kiekis vienu metu dalyvautų procese tvarkingai. Proceso metu yra generuojamas didelis duomenų srautas, prie kurio skirtingu proceso metu turi prisijungti skirtingos šalys. Šis VECTICUM sprendimas ne tik padeda išvengti chaoso, bet ir valdo  informacijos srautą pagal apibrėžtą darbo eigą. Įdiegus elektroninį veiklos vertinimo sprendimą, yra įgalinimas informacijos pildymas ir saugojimas elektroninėje erdvėje ir kiekviena susijusi šalis be vargo gali pasiekti reikiamus duomenis ir informaciją realiuoju laiku.

Darbuotojų įgalinimas

Priklausomai nuo jūsų organizacijos kultūros, su šiuo VECTICUM sprendimu jūs galite pradėti veiklos vertinimo  procesą nuo organizacijos ,,apačios“ arba ,,viršaus“. Įgalinkite savo darbuotojus pirmus išreikšti nuomonę ir Vadovui pateikti savo veiklos rezultatų vertinimą iki jų pokalbio. Vadovas iki suplanuoto aptarimo iš darbuotojo gavęs jo praėjusio periodo veiklos vertinimo įžvalgas, nuomonę dėl naujo periodo tikslų, galės geriau apgalvoti savo vertinimą, kokybiškiau pravesti veiklos aptarimo pokalbį.

Automatizuotas ir skaidrus vertinimo procesas

VECTICUM funkcionalumas leidžia įmonei turėti skaitmenizuotą procesą, efektyviai užtikrinantį visų norimų asmenų privalomą dalyvavimą veiklos vertinime. Automatizuotos dokumentų pateikimo, suderinimo ir patvirtinimo sekos padės išvengti klaidų ir sutaupys laiko. Sistema leis išvengti vienašališko darbuotojų vertinimo, to nesuderinus tarp abiejų šalių. Taipogi visos susijusios šalys turės galimybę parašyti komentarą bet kuriame proceso žingsnyje, taip užtikrinant sklandžią ir aiškią komunikaciją.

Veiklos vertinimo istorija

Šis VECTICUM sprendimas užtikrina informacijos išliekamumą, vienoje vietoje saugo  visų darbuotojų visas veiklos vertinimo korteles, leidžia lengvai surasti norimą informaciją, o esant poreikiui analizuoti keleto skirtingų veiklos vertinimo periodų duomenis, stebėti darbuotojo progresą.

Vykstančio proceso įvertinimas

Šis sprendimas leis Personalo specialistams ar Vadovams lengvai pamatyti vykstančio veiklos vertinimo proceso situaciją realiuoju laiku – kiek darbuotojų jau turėjo veiklos vertinimo pokalbius ir viską su tiesioginiu Vadovu susiderino ir pasitvirtino, o kiek vis dar dalyvauja procese. Esant poreikiui, tai bus galima laiku identifikuoti problemines vietas ir jas operatyviai panaikinti.

Lengvas duomenų apdorojimas

Veiklos vertinimo proceso metu yra sugeneruojami dideli duomenų kiekiai, kuriuos pasibaigus procesui reikia greitai ir efektyviai apdoroti. VECTICUM sistema palengvins priėjimą prie įvairių veiklos vertinimo duomenų, padės Personalo specialistams greitai generuoti reikiamas ataskaitas iš įvairių duomenų šaltinių.

 

Užsakymas

Jei norite užsakyti šį sprendimą, užpildykite žemiau esančią kontaktų formą: suveskite formoje nurodomus duomenis ir sužymėkite dominančias sritis. Su Jumis susisieks mūsų atstovas ir padės išspręsti visus kilusius klausimus dėl produkto demonstracinės versijos diegimo ir naudojimo.

Užsakykite produkto demonstraciją
Susisiekite su mumis dėl individualios produkto demonstracijos.