Vecticum

Darbuotojo įdarbinimas į įmonę

 

Darbuotojo darbo vietos paruošimo valdymo sprendimo funkcijos:

 • Galimybė susikurti skirtingus darbo vietos paruošimo užduočių šablonų rinkinius, kurie bus pritaikomi skirtingoms darbuotojų grupėms (pvz. vienokios užduotys, jei įdarbinamas Administravimo skyriaus darbuotojas, kitokios užduotys, jei įdarbinamas Gamybos skyriaus darbuotojas). Šablonų rinkinių kiekis neribojamas;
 • Diegimo metu įdiegiama viena tvirtinimo seka, vienoda visiems užduočių rinkiniams, be papildomo asmenų išskaičiavimo pagal papildomas taisykles. Standartinė tvirtinimo seka: personalo vadybininkas inicijuoja šabloną – Tiesioginis vadovas gauna užduotį personalizuoti planą – Atsakingi vykdytojai gauna užduotis dėl priskirtų užduočių - Personalas gauna užduotį užbaigti darbo vietos paruošimą;
 • Automatinis užduočių rinkinio paleidimas atsakingiems asmenims, kai sistemoje yra sukuriama naujo darbuotojo kortelė. Užduočių rinkinio tvirtinimo / atmetimo procesas:
  1. Už užduočių rinkinio parengimo proceso startavimą yra atsakingas Personalo žmogus;
  2. Už personalizuoto užduočių plano sudarymą yra atsakingas būsimo darbuotojo tiesioginis vadovas;
  3. Už darbo vietos paruošimo proceso kontrolę ir pabaigos patvirtinimą yra atsakingas Personalo žmogus;
 • Tvirtinimo sekos (workflow) dalyvių informavimas apie laukiančią užduotį;
 • Užduočių vykdymo ir tvirtinimo istorija;
 • Užduočių komentavimo funkcija;
 • Likus xx dienoms iki naujo darbuotojo darbo pradžios automatinės užduoties HR darbuotojui sugeneravimas patikrinti ar kiti atsakingi asmenys jau atliko jiems pavestas užduotis;
 • Galimybė paleisti papildomą darbo vietos paruošimo užduočių rinkinį kiekvienam darbuotojui. Tai yra naudotina tais atvejais, kai darbuotojas keičia darbo vietą įmonėje ar pan.;
 • Galimybė darbo vietos paruošimo eigą stebėti dviem pjūviais:
  1. Pagal įdarbinamus žmones (matomas įdarbinamų asmenų sąrašas);
  2. Pagal užduotis (matomas visų užduočių sąrašas);
 • Meta duomenų eksportavimas į Excel.

 

Užsakymas

Jei norite užsakyti šį sprendimą, užpildykite žemiau esančią kontaktų formą: suveskite formoje nurodomus duomenis ir sužymėkite dominančias sritis. Su Jumis susisieks mūsų atstovas ir padės išspręsti visus kilusius klausimus dėl produkto demonstracinės versijos diegimo ir naudojimo.

Užsakykite produkto demonstraciją
Susisiekite su mumis dėl individualios produkto demonstracijos.