Vecticum

E-Verslo Modelis: Covid – 19

Bendra informacija

Vecticum nori jums padėti pasinaudoti ES fondo lėšomis skirtomis skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes ekonomikai. Ši parama yra skirta labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms, kurios nori įsidiegti ir naudotis tokiais e-verslo sprendimais kurie optimizuoja ir skatina efectivesnį įmones darbą, tokiais kaip Vecticum platforma. 

 • Kas gali pretanduoti į paramą: labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ).
 • Finansuotina veikla – naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas.
 • Paramos dydis: 35.000 – 50.000 Eur.
 • Projekto trukmė:  6 mėn. nuo sprendimo finansuoti priėmimo, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. liepos 1 d.

Vecticum komanda padės jums susitvarkyti visus reikiamus dokumentus taip kad jie atitiktų visus rekalavimus:

 • Pasirinkti jums tinklamiausią E-Verslo sprendimą kuris atitiktų reikalavimus,
 • Kartu su jumis paruošti kokybišką paraišką,
 • Valdyti jūsų E-verlso projektą nuo pradžios iki galo.

Susisiekti su mumis galite užpildydami susisiekimo formą šio puslapio pabaigoje

Detali informacija apie: "E-verslo modelis"

Parama dengiamos išlaidos:

 • Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo, iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms);
 • Verslo valdymo sistemos, automatizuojančios įmonėje vykdomus procesus: verslo administravimą, paslaugų teikimą, kokybės kontrolę, kokybės vadybos ir kitų standartų palaikymo veiklas, klientų aptarnavimą ir laiko apskaitą;
 • Įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos;
 • E-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama / naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą;
 • Programinė įranga / licencijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas (pvz. optimizavus procesus ir atidarius e-parduotuvę, reikalinga nauja buhalterinė programa ir pan.);
 • Įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams;
 • Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.

Projektų atrankos kriterijai (atitikties kriterijai):

 • Projektas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano 2 priedo „Lietuvos verslumo
  veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo veiksmai“ 2 uždavinio „Sukurti verslo
  pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.8 veiksmą „Skatinti MVĮ įsidiegti naujausius IRT sprendimus, skirtus
  verslo procesams (klientų aptarnavimui, tiekimo grandinės valdymui, įmonės išteklių valdymui ir pan.)
  optimizuoti, ir taip sudaryti palankias sąlygas augti jų darbo našumui“;
 • MVĮ, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos
  metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu
  MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius pastaruosius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas
  keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų);
 • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos
  produkcijos pardavimai;
 • Pagalba gali būti teikiama įmonėms, kurios laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis nuo 2020 m.
  vasario 1 d. (apibrėžtoms Bendrajame bendrosios išimties reglamente) (taikoma, jei COVID-19 VP schema).

Jei esate susidomėją "E-VERSLO MODELIS" programa, prašome užpildyti šią formą.