cargoGO ir Vecticum darbuotojų veiklos vertinimo sprendimas

Darbuotojo veiklos vertinimas

Vykdant cargoGO įmonės procesų skaitmeninimą ir siekiant optimizuoti personalo valdymą, buvo pasirinkta įsidiegti skaitmeninė platforma personalo procesams – Vecticum